Graag breng ik u/jou op de hoogte van onderstaand KKR-besluit:
Vanaf 25 september a.s. worden de coronamaatregelen van overheidswege drastisch afgebouwd. De PKN komt maandag 20 september met een advies.
Naar verwachting wijkt dit advies niet af van het advies van het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) dat afgelopen vrijdag (17 september) is bekendgemaakt. De KKR heeft besloten dit advies op te volgen.
Dit betekent dat vanaf zondag 26 september alle maatregelen worden ingetrokken behoudens:
– het ontsmetten van de handen bij binnenkomst in het kerkgebouw;
– de onthouding van de handdruk;
– het goed ventileren van het kerkgebouw.
Aanvullend:
– de mogelijkheid wordt geboden om de viering bij te wonen op 1,5 m. Dit kan in de zijvleugel van de kerkzaal;
– het koffiedrinken na de viering wordt zoveel mogelijk buiten gedaan. Wanneer nodig of gewenst kan dit ook binnen;
– de kerkenraad geeft het advies bij het verlaten van de kerkzaal genoeg ruimte in acht te nemen;
– er is geen controle op de QR-code of op een negatieve test. Wél doet de kerkenraad een beroep op de eigen verantwoordelijkheid bij deelname;
– bij corona gerelateerde klachten neemt u niet fysiek deel aan de viering.
Laten we hopen dat het vertrouwen groeit, zodat wij weer terug kunnen keren naar een normale situatie.

Namens de KKR,
Mariska Blekkenhorst, scriba

U kunt elke week via YouTube (GK De Bron) inloggen via onderstaande link: https://www.youtube.com/channel/UCm0ERLkfDso694CCU_BGq_g

MEEDOEN MET EEN COLLECTE KAN NU MET DE GIVT-APP. LEES MEER…
Collecte zondag 26 september: Kerkinactie/Zending (Vredesweek), Middengroep en Onderhoud kerkgebouw

Komende diensten

Zondag 26 september
09.30 uur | ds. N. Beimers | Bevestiging ambtsdragers | Koffiedrinken
Zondag 03 oktober
09.30 uur | ds. A.H. Zweers | Zwolle | Israëlzondag

Kerkgebouw

De Bron, Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden
Voor informatie bekijk: contactgegevens


Icoon Kerkradio

Diensten rechtstreeks of achteraf beluisteren via kerkomroep.nl
(U hoeft hier niet in te loggen)Nieuws vanuit De Bron

Startzondag 12 september

‘Waar beginnen we aan?’ Dát was het thema van de startzondag van 12 september jl. In de dienst schreven alle kerkbezoekers op een blauwe druppel waaraan ze willen beginnen. Want vele druppels vormen immers een stroom. Dit lint van goede voornemens zal de komende weken in De Bron blijven hangen.Henk ...
Verder Lezen

Cantatedienst in De Burgwal

Op zondag 12 september a.s. wordt om 17.00 uur in de voormalige Burgwalkerk, Burgwal 60 te Kampen, gelukkig weer een Cantatedienst gehouden. Daarin wordt Cantate BWV 84 van J.S. Bach uitgevoerd: “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke.” Medewerking wordt verleend door het Bachkoor en -orkest o.l.v. dirigent Sander van den ...
Verder Lezen

Vrijwilliger gevraagd

Graag neem ik nog een keer van de gelegenheid gebruik om te informeren of er binnen de gemeente een vrijwilliger is, die een van onze cliënten zou willen bezoeken. Het gaat om een Jacomien Hekhuizen. Zij zou het fijn vinden om  zo nu en dan een stukje te wandelen met ...
Verder Lezen

Inzamelingsactie Voedselbank Kampen

In week 35 en 36 is er een landelijke inzamelingsactie gepland bij de vestigingen van Albert Heijn in Nederland; de inzameling komt ten goede aan de (lokale) Voedselbank.In Kampen doen alle 3 de vestigingen van Albert Heijn mee. Dit betekent dat onze Voedselbank weer artikelen mag inzamelen in en bij de ...
Verder Lezen

ds. Nelleke Beimers schrijft…

‘De wachter…’Zo heet het beeld van de haas die staat aan de IJssel vlakbij ons huis. Het twee meter hoge beeld maakt deel uit van de zogenaamde ‘IJsselbiënnale’, een kunstroute die loopt van Zwolle naar Doesburg en die in vier grote lussen te fietsen is. De piramide tegenover het Zalkerveer ...
Verder Lezen