U hebt de mogelijkheid om de diensten digitaal te volgen via www.kerkomroep.nl en www.youtube.nl

Meedoen met een collecte kan met de Bron-app. Lees meer…
Collecte 02 oktober: Kerk en Israël, Kerk en Onderhoud kerkgebouw

Collecte 09 oktober: Diaconie, Kerk en Diaconale projecten

Komende diensten

Zondag 09 oktober
09.30 uur | ds. N. Beimers | Doopdienst
Zondag 16 oktober
09.30 uur | ds. P.M.J. Hoogstrate | Ermelo | Werelddiaconaat | Koffie drinken

Kerkgebouw

De Bron, Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden
Voor informatie bekijk: contactgegevens


Icoon Kerkradio

Diensten rechtstreeks of achteraf beluisteren via kerkomroep.nl
(U hoeft hier niet in te loggen)Nieuws vanuit De Bron

Dienst op 2 oktober

"Mooi det jullie dr allemaole bin." Dat was het thema van de dienst in streektaal met streekdomminee Klaas van der Kamp. In de prakkesoasie zei hij dat het wezenlijk is dat er in de kerk woorden van hoop klinken, van vertrouwen. Het gaat om de belofte: 'Ik zal oe dr ...
Verder Lezen

De Stappers weer op pad

Na een lange vakantie zijn de (St)@ppers vandaag (1 oktober) weer aan de wandel geweest. Vandaag stond de route Workum - Afsluitdijk op het programma. Ondanks dat de dag niet helemaal droog verliep hebben we weer een mooie gezellige dag gehad met z'n allen. Voor foto's zie: FOTO'S -> ACTIVITEITEN ...
Verder Lezen

’n Bakkie in De Bron

Aanstaande donderdag 29 oktober is er weer koffie, thee en ontmoeting in de hal van De Bron. Neem ook eens een gast mee, want iedereen is welkom! Tot donderdag ...
Verder Lezen

Bevestiging ambtsdragers op 25 september

In de dienst van zondag 25 september bedankte voorganger Nelleke Beimers ambtsdragers voor hun gedane werkzaamheden en inzet als pastoraal bezoekouderling en als scriba, diaken en als voorzitster taakgroep Eredienst. Bevestigd en welkom werden geheten: een pastoraal bezoekouderling en een penningmeester Diaconie. Dit alles in combinatie met het overdenkingsthema: het ...
Verder Lezen

Afscheid

Na een periode van ruim negen jaar aan onze kerk verbonden te zijn geweest, heeft onze predikante Nelleke Beimers aangegeven toe te zijn  aan een periode van bezinning. Zij neemt daarom afscheid van De Bron. Wij hebben als kerkenraad begrip voor haar besluit. Maar als gemeente van De Bron zullen ...
Verder Lezen