In de dienst op Hemelvaartsdag 26 mei gaat ds. (of zo u wilt: prof. dr.) R. Roukema uit Zwolle voor. In zijn preek zal hij ingaan op het verhaal van Jezus’ hemelvaart in Handelingen 1:1-11. Concreter: staat daar echt dat Jezus op de veertigste dag naar de hemel is opgestegen? Als dat zo is, hoe is het dan mogelijk dat het slot van het evangelie van Lucas de indruk wekt dat Jezus laat op de avond van de Paasdag in de hemel werd opgenomen? We mogen er zeker van zijn dat het evangelie van Lucas en het boek Handelingen door de zelfde auteur zijn geschreven; volgens de oude traditie was dat Lucas. Heeft Lucas zichzelf dan tegengesproken? Of heeft hij zich onduidelijk uitgedrukt? Hebben we het verhaal van Jezus’ hemelvaart in Handelingen 1 altijd verkeerd begrepen? – Daarnaast zal het uiteraard ook gaan over de diepere betekenis van dit verhaal, ofwel, klassiek gezegd, van dit heilsfeit.

U hebt de mogelijkheid om de diensten digitaal te volgen via www.kerkomroep.nl en www.youtube.nl

Meedoen met een collecte kan met de Givt-app. Lees meer…
Collecte 22 mei: Diaconie, Bloemengroet en Diaconale projecten

Collecte 26 mei: Kerk, Publiciteit en Onderhoud kerkgebouw

Komende diensten

Donderdag 26 mei
09.30 uur | ds. R. Roukema | Zwolle | Hemelvaart
Zondag 29 mei
09.30 uur | ds. N. Beimers | Dopen

Kerkgebouw

De Bron, Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden
Voor informatie bekijk: contactgegevens


Icoon Kerkradio

Diensten rechtstreeks of achteraf beluisteren via kerkomroep.nl
(U hoeft hier niet in te loggen)Nieuws vanuit De Bron

Dienst 15 mei

Een impressie van de dienst op 15 mei. Voorganger mevr. Berthina van der Kamp. Na afloop koffie drinken in de tuin ...
Verder Lezen

Gespreksavond ‘De ziel’ gaat niet door

De geplande gespreksavond over ‘de ziel’ met Renee van Riessen van dinsdagavond 17 mei a.s. is komen te vervallen.Nader bericht over een nieuwe datum volgt ...
Verder Lezen

Gemeenteberaad

Op het gemeenteberaad van dinsdag 10 mei jl. blikte voorzitter Freddie Schutte terug op het afgelopen jaar. Maar hij beschreef ook de huidige periode, waar we nu staan, wie we zijn. Maar ook wie en wat we willen zijn. Hij keek dus ook in de toekomst. Met vertrouwen ...
Verder Lezen

Wegwijs in theologie

Is de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (voor de regio IJsselland) wellicht iets voor jou? Het biedt een grondige verdieping in het christelijk geloof. Kerk en geloof hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt in de cursus toegelicht. Je krijgt inzicht in ...
Verder Lezen

Ja of nee tegen de ziel?

Hoe te denken over de ziel vanuit filosofisch en religieus (christelijk) perspectief? Daarover spreekt ons Bronlid Renée van Riessen op dinsdagavond 17 mei a.s. in De Bron. Aanvang 20.00 uur.Renée werkte als godsdienstfilosoof bij de Theologische Universiteit Kampen en later bij de PThU in Groningen en schreef een boek over ...
Verder Lezen