Besluit KKR geldig vanaf heden tot 26 januari a.s.
Zoals zondag 16 januari jl. is afgekondigd, heeft de KKR deze week gesproken over de nieuwe maatregelen van vrijdag 14 januari jl. Daarbij volgen wij zoveel mogelijk het advies van de PKN.
In tegenstelling tot eerdere besluiten wijkt de KKR hier deze keer vanaf. Bij dit besluit is een afweging gemaakt tussen de behoefte van de kerkelijke gemeente en onze verantwoordelijkheid tegenover onze omgeving. Dit maakte de keuze niet gemakkelijk. De kerkenraad besluit dan ook het volgende:
De viering van zondag 23 januari a.s. zal nog slechts via uitzending te volgen zijn. Na de persconferentie van dinsdag 25 januari a.s. komt de KKR weer bijeen voor het bespreken van de nieuwe situatie. Hierbij hoort ook de mogelijkheid van het fysiek bijwonen van de vieringen vanaf 30 januari a.s. Dit geldt dan ook voor de crèche en de kinderkring.
Het kerkgebouw is vanaf heden wél weer te gebruiken voor eigen bijeenkomsten zoals vergaderingen of thuiswerkgroep. Hiervoor gelden de huidige regels en wordt verzorging door de gebruiker zelf geregeld. Met Wim Brink is te overleggen over het instellen van de verwarming.
Namens de kerkenraad,
Freddie Schutte, voorzitter

U hebt de mogelijkheid om de diensten digitaal te volgen via www.kerkomroep.nl en www.youtube.nl

Meedoen met een collecte kan met de Givt-app. Lees meer…
Collecte zondag 30 januari: Diaconie, Protestantse kerk: jongeren en Onderhoud kerkgebouw

Komende diensten

Zondag 30 januari
09.30 uur | ds. G.L. Keijzer | Kampen
Zondag 06 februari
09.30 uur | ds. N. Beimers | Werelddiaconaat

Kerkgebouw

De Bron, Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden
Voor informatie bekijk: contactgegevens


Icoon Kerkradio

Diensten rechtstreeks of achteraf beluisteren via kerkomroep.nl
(U hoeft hier niet in te loggen)Nieuws vanuit De Bron

Bestrating bij het fietsenhok

De bestrating bij ons fietsenhok krijgt momenteel een facelift. De oude tegels worden vervangen door een moderne variant die het geheel een bijdetijdse en strakke uitstraling geeft. Dank aan onze beide tuinkanjers die hiermee druk in de weer zijn ...
Verder Lezen

Bijspijkercursus Beamteam

Het Beamteam heeft deze zaterdagochtend, 22 januari, bijspijkercursus in de kerkzaal. Ook werd het in de pauze door de taakgroep Communicatie middels een leuke attentie bedankt voor hun inzet bij het zichtbaar maken van onze vieringen. Heb je belangstelling om mee te draaien in het Beamteam? Neem dan contact op ...
Verder Lezen

Storing tijdens uitzending

Net zoals vorige week, was er ook vandaag (16 januari) een storing tijdens de uitzending van de kerkdienst. De oorzaak hiervan is extern en ligt bij kerkomroep.nl. We hopen dat dit in de toekomst niet nog eens voor komt! ...
Verder Lezen

Dienst 23 januari

JE HEBT ZIJN ZEGEN. Het verhaal achter Psalm 121. Hans Bouma, voorganger en verhaal – Gerrit Blekkenhorst, orgel. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp, aldus de dichter van Psalm 121. Wat stond hem voor ogen toen hij, met achterlating van zijn gezin daar bij ...
Verder Lezen

Printen kerkblad

Roelof Brink is al meer dan 25 jaar druk doende met het printen van ons kerkblad. Op zich al een jubileum. Maar op maandag 10 januari was het een dubbel jubileum, want toen printte hij NieuwsBron nummer 100! ...
Verder Lezen