Naar aanleiding van de nieuwe landelijke coronamaatregelen van vrijdagavond 26 november jl. heeft de kerkenraad onderstaande besluiten genomen:
Voor zondag 28 november a.s. zijn er geen wijzigingen/aanvullende maatregelen. Verder wachten we de PKN af wanneer die volgende week (week 48) komt met een advies. We kijken dan of we een en ander moeten heroverwegen.
Vanaf heden tot en met zondag 19 december a.s. vinden er in De Bron geen activiteiten plaats na 17.00 uur. Dit geldt voor iedereen.
Vanaf heden tot en met zondag 19 december a.s. wordt er geen crèche aangeboden.
Zondag 12 december a.s. wordt een gewone kerkdienst. De kinderviering gaat dan niet door. Wij zijn bezig met een alternatief. Als dat doorgaat, dan volgt hierover nader bericht. De geplande zangdienst van 12 december (17.00 uur) gaat ook niet door.
Pastoraat: De huisbezoeken worden beperkt, passend bij de huidige coronamaatregelen. Er zal meer telefonisch contact zijn met gemeenteleden in plaats van fysiek.
Met hartelijke groet, kerkenraad De Bron

Vanaf 13 november a.s. gelden onderstaande maatregelen (naast de basisregels) in De Bron:
Fysieke kerkdiensten:
– De kerkzaal blijft ingericht op de 1,5 meter. Ouderlingen en diakenen begeleiden gemeenteleden naar willekeurige plekken, waarbij de 1,5 meter gehanteerd blijft (uitgezonderd personen uit hetzelfde huishouden, zij zitten naast elkaar).
– Mondkapjes blijven verplicht bij verplaatsing binnen De Bron, wanneer u op de plek zit mogen de mondkapjes af.
Aanvullend op bovenstaande maatregelen per 13 november 2021:
– Geen samenzang tijdens de fysieke diensten.
– Koffiedrinken na de dienst komt te vervallen.
Activiteiten en vergaderingen:
Voor de komende 3 weken zullen activiteiten en vergaderingen niet binnen ons kerkgebouw georganiseerd kunnen worden. Wij vragen de taakgroepen om digitaal te vergaderen.
Bovenstaande maatregelen gelden voor de komende 3 weken!
Het tonen van een QR-code bij binnenkomst in het kerkgebouw zal vooralsnog niet ingezet worden. De KKR heeft het controleren van de QR-code in beraad. Mocht de situatie toch zodanig veranderen zullen wij dit besluit heroverwegen.
Namens de KKR,
Mariska Blekkenhorst, scriba De Bron

U kunt elke week via YouTube (GK De Bron) inloggen via onderstaande link: https://www.youtube.com/channel/UCm0ERLkfDso694CCU_BGq_g

MEEDOEN MET EEN COLLECTE KAN NU MET DE GIVT-APP. LEES MEER…
Collecte zondag 5 december: Kerk, Bloemengroet en Diaconale projecten

Komende diensten

Zondag 05 december
09.30 uur | ds. H. van Veldhuizen | Hasselt
Zondag 12 december
09.30 uur | ds. N. Beimers

Kerkgebouw

De Bron, Dijkgraafstraat 4, IJsselmuiden
Voor informatie bekijk: contactgegevens


Icoon Kerkradio

Diensten rechtstreeks of achteraf beluisteren via kerkomroep.nl
(U hoeft hier niet in te loggen)Nieuws vanuit De Bron

Uitje kinderkring

Ook zo'n zin in Kerst? Kom al vast in de sfeer. ZONDAG 12 december om 9.15 uur verzamelen bij De Bron. Geef je snel op (graag voor woensdag 8 december). annevandebeek.avdb@gmail.com. TOT DAN! ...
Verder Lezen

Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland

Collecte ZWO op zondag 12 december. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp ...
Verder Lezen

Kinderkring: Tel je mee?

Tel je mee? Dát is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven.De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo ...
Verder Lezen

Actie Orange Babies

Hierbij willen we graag onze actie voor Orange Babies in Namibië onder de aandacht brengen. Eerder was de Dankdagcollecte bestemd voor dit project. Meer informatie hierover hebt u kunnen lezen in de Nieuwsbron van 22 oktober. Om geld in te zamelen organiseren wij een "snert" actie. Op de bijgevoegde bestellijst ...
Verder Lezen

Werkgroep Groene Bron van start!

In oktober van dit jaar is de werkgroep Groene Bron met zijn werkzaamheden begonnen. In de kerkdienst van de startzondag zijn wij (Gerhanne, Ingrid, Roelof, Jaap, Gerrit en ik) al kort aan jullie voorgesteld. Voor degenen die dit hebben gemist, nog even kort de bedoeling van de werkgroep.Klimaat en milieu ...
Verder Lezen