Maand: maart 2024

Goede Vrijdag 29 maart

Hij ging de weg zo eenzaam. Hij droeg zijn eigen kruis. Hij bad: Mijn God, vergeef hen! Hij leed en stierf op Golgotha. Hij deed dit ook voor ons, voor allen, ook voor ons. Lied 560: 4 Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN

Witte Donderdag 28 maart

Het brood dat ons voor ogen staat en zich geduldig breken laat; is uw gedaante, lieve Heer, Gij daalt als manna in ons neer. De beker die de ronde doet, het is de omloop van uw bloed, het spreekt van een geheimenis, uw hartslag die ons leven is. Lied 389Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN

Palmpasen 24 maart

Dit is een dag van zegen, een dag van feest en licht, van palmen hoog geheven, van zon en vergezicht. Geef ons vandaag de moed het met uw naam te wagen, uw vrede uit te dragen. Loof God, want Hij is goed! (Lied 552: 3) Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN