Op zondag 17 september wordt er om 19.00 uur in kerkelijk centrum Open Hof in Kampen een Taizéviering gehouden. In deze viering, geïnspireerd op de vieringen van de oecumenische broederschap in Taizé, zingen we eenvoudige, zich herhalende liederen, lezen we uit de Bijbel, bidden we en zijn we een poosje stil. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Het zingen wordt begeleid door een muziekgroepje.

Adres Open Hof:   Lelystraat 49, 8265 BB, Kampen / www.openhofkampen.nl