Op zondag 15 januari wordt er om 19.00 uur in kerkelijk centrum Open Hof in Kampen een Taizéviering gehouden. In deze viering zingen we eenvoudige, zich herhalende liederen, lezen we uit de Bijbel, bidden we en zijn we een poosje stil. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Het zingen wordt begeleid door een muziekgroepje.
U bent welkom!