Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen tweeduizend kerken mee aan Aktie Kerkbalans. Vele vrijwilligers zamelen dan geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Ook De Bron doet zoals gebruikelijk mee! Het is maar dat u het alvast weet. Nader bericht volgt.