Vanuit De Groene Bron staan er deze winter enkele activiteiten op het programma: Zaterdagmorgen 17 december tussen 10 en 11 zwerfvuil opruimen rond De Bron. Woensdagmorgen 28 december gaan we met de fiets op stap met Willem om vogels te spotten. Noteer de data alvast in je agenda. Meer info volgt. Ook wordt er later in de winter een workshop nestkastjes maken georganiseerd voor de jeugd. Daarover horen jullie in januari meer.