In De Bron hebben we een AED. Onze kosters gaan hiervoor regelmatig op cursus, zo ook binnenkort. Dit organiseren we vanuit de TAB, zodat er altijd iemand in de kerk aanwezig is die weet hoe de AED te gebruiken. We zijn benieuwd of er andere gemeenteleden zijn die ook getraind zijn in de AED of wellicht dat willen en regelmatig in de kerk zitten. Zodoende kunnen we een lijst maken met mensen die hiervoor gecertificeerd zijn en dus inzetbaar mocht het nodig zijn. Je kunt dit doorgeven aan Henrieke Selles via henriekeselles@gmail.com