Na een periode van ruim negen jaar aan onze kerk verbonden te zijn geweest, heeft onze predikante Nelleke Beimers aangegeven toe te zijn  aan een periode van bezinning. Zij neemt daarom afscheid van De Bron. Wij hebben als kerkenraad begrip voor haar besluit. Maar als gemeente van De Bron zullen we haar enorm gaan missen en staan wij voor een flinke uitdaging. De dienst waarin Nelleke afscheid neemt, vindt plaats op zondag 11 december aanstaande (derde adventszondag).