Bericht vanuit Vorming & Toerusting. De avond over christelijke hulpverlening, door Leo Visser (Dorcas) gaat niet door bij gebrek aan aanmeldingen.