In de dienst van zondag 25 september bedankte voorganger Nelleke Beimers ambtsdragers voor hun gedane werkzaamheden en inzet als pastoraal bezoekouderling en als scriba, diaken en als voorzitster taakgroep Eredienst. Bevestigd en welkom werden geheten: een pastoraal bezoekouderling en een penningmeester Diaconie. Dit alles in combinatie met het overdenkingsthema: het lichaam en de vele ledematen. De kindernevendienst had daarom voor de nieuwe ambtsdragers een koffertje gemaakt met onder andere een hart, een hand, een mond, een oor en een voet. Want voeten heb je bijvoorbeeld nodig om naar iemand toe te gaan voor een bemoedigend woord of een bloemetje… Na de dienst was er koffie. In een Pelleboeriaans kopje van de kerk of in een zelf meegebrachte mok. Die kon je dan weer mooi mee naar huis nemen in een Bron-zakje. Een ‘groene’ actie die kleur geeft aan onze kerk. Evenals de diaconale bloemen. En niet te vergeten: de kleurige leden zelf, als onderdeel van het lichaam met de vele ledematen. Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN