Zaterdag 25 maart 14.00 uur. Op de Sint Agnietenberg, het huidige Bergklooster  in Zwolle, werd eind 14e eeuw een klooster gesticht met als bekendste bewoner Thomas a Kempis. Op de begraafplaats van het klooster werden kloosterlingen, maar ook buurtbewoners begraven. Na de reformatie en de afbraak van het klooster gingen buurtbewoners de begraafplaats onderhouden. Wij krijgen een rondleiding over het oude gedeelte van de begraafplaats en bezoeken het museum gewijd aan Thomas a Kempis.

Begraafplaats Bergklooster
Bergkloosterweg 92 
Zwolle

Wij verzamelen bij het gedenkteken voor Thomas a Kempis, niet bij de ingang.100 meter verder rijden. Opgave: greetjeduitman@hotmail.com Tel. 3446373.