Vanmorgen hadden we onze gewone dienst, maar net iets anders. Wel een beetje jammer dat de heer Salverda de dienst verstoorde door te laat binnen te komen. Na een kort gesprekje met dominee Nelleke heeft hij sorry gezegd en heeft Nelleke zijn excuus geaccepteerd. Dit was de rode draad van deze dienst. Sorry zeggen al is dat niet altijd even makkelijk. Aan deze dienst werkten zowel achter als ook voor de schermen bewoners mee van de tehuizen. Zo bracht Jan Klein de bijbel binnen en mocht Harm de paaskaars en Gerda de gebedskaarsjes aansteken. Kinderkoor Jong Leven zongen een aantal liederen voor ons. Al met al kunnen we terugkijken op een mooie dienst. Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN