Op donderdagmiddag 2 december jl. bracht de nieuwe burgemeester Sander De Rouwe een kort werkbezoek aan De Bron. Dit in het kader van een zelfgekozen kennismakingsprogramma van raadslid Beent Keulen (ex-voorzitter De Bron). Ja, en dan mag daarin De Bron uiteraard niet ontbreken…! Beent had overigens ook andere bezoekitems binnen de gemeente Kampen. En zo zetten alle Kamper raadsleden hun eigen programma in elkaar om kennis te maken.
Hoe dan ook, De Rouwe werd in De Bron ontvangen en rondgeleid door onder andere voorzitter Freddie Schutte en predikante Nelleke Beimers. Leuk detail: ds. Beimers was destijds verbonden aan de kerk van Bolsward, de huidige woonplaats van De Rouwe. In het stiltecentrum stak de burgemeester een kaarsje aan en maakte hij gebruik van het bijbehorende schrijfboek.
De Rouwe gaf aan dat hij van plan is om in de komende tijd alle kerken/kerkgemeenschappen in de gemeente Kampen te bezoeken, dat wil zeggen de betreffende dienst op zondag. Nou, dan hoeft hij zich ook op dat vlak niet te vervelen. Wel een mooi initiatief. Maar hopelijk blijft er nog wel tijd over voor een mooie zondagmiddagwandeling over de Wilsumse dijk… Want ook dát is zeker een kennismaking waard.