Op 10 oktober wordt om 17.00 u in De Burgwal, Burgwal 60 te Kampen Cantate BWV 5 ‘Wo soll ich fliehen hin?’ uitgevoerd. Johann Sebastian Bach baseerde deze cantate voor zondag 15 oktober 1724 op de tekst en de melodie van een lied uit de kerkelijke gezangbundels. Het lied “Wo soll ich fliehen hin” gold als een boete- en troostlied.
De evangelietekst voor deze zondag is Matteüs 9, 1-8, waarin Jezus een verlamde geneest met de woorden ‘uw zonden zijn u vergeven’. Aan deze cantatedienst werken mee Joalien van den Houten – sopraan, Maria den Hartog – alt, David van Lith – tenor, Lars Terray – bas en Ab Weegenaar dirigeert het Bachkoor en -orkest. Sander van den Houten bespeelt het Zwier van Dijkorgel en de voorganger is ds. Richard Vissinga.
Sinds 25 september zijn de meeste corona-beperkingen opgeheven. De Burgwal sluit zich aan bij de adviezen van de landelijke kerk: aanmelden niet nodig; geen registratie; afstand anderhalve meter vervalt. Wel wordt van iedere bezoeker verwacht dat hij/zij ‘gepaste afstand’ in acht neemt. Bovendien is een deel van het gebouw gereserveerd voor wie zich wil blijven houden aan de anderhalve meter.