Categorie: Nieuwsberichten

Dienst op 2 oktober

“Mooi det jullie dr allemaole bin.” Dat was het thema van de dienst in streektaal met streekdomminee Klaas van der Kamp. In de prakkesoasie zei hij dat het wezenlijk is dat er in de kerk woorden van hoop klinken, van vertrouwen. Het gaat om de belofte: ‘Ik zal oe dr deurheene halen’. Bij dat alles..

Lees verder

De Stappers weer op pad

Na een lange vakantie zijn de (St)@ppers vandaag (1 oktober) weer aan de wandel geweest. Vandaag stond de route Workum – Afsluitdijk op het programma. Ondanks dat de dag niet helemaal droog verliep hebben we weer een mooie gezellige dag gehad met z’n allen. Voor foto’s zie: FOTO’S -> ACTIVITEITEN

Bevestiging ambtsdragers op 25 september

In de dienst van zondag 25 september bedankte voorganger Nelleke Beimers ambtsdragers voor hun gedane werkzaamheden en inzet als pastoraal bezoekouderling en als scriba, diaken en als voorzitster taakgroep Eredienst. Bevestigd en welkom werden geheten: een pastoraal bezoekouderling en een penningmeester Diaconie. Dit alles in combinatie met het overdenkingsthema: het lichaam en de vele ledematen…

Lees verder

Afscheid

Na een periode van ruim negen jaar aan onze kerk verbonden te zijn geweest, heeft onze predikante Nelleke Beimers aangegeven toe te zijn  aan een periode van bezinning. Zij neemt daarom afscheid van De Bron. Wij hebben als kerkenraad begrip voor haar besluit. Maar als gemeente van De Bron zullen we haar enorm gaan missen..

Lees verder

Dienst op 2 oktober in dialect!

Met het Bijbelse thema ‘een lichaam en vele ledematen’ (voet, oog, oor, hand enz) was gisteravond classispredikant Klaas van der Kamp op bezoek bij de grote kerkenraad. Ieder lid vertelde aan de hand van ‘een ledemaat’ over zijn/haar werk binnen De Bron. Van der Kamp bezoekt eens per vier jaar de kerken binnen zijn classis..

Lees verder

Dienst startzondag 11 september

Zondag 11 september: een zonnige startzondag van onze Bronkerk! Het schip der kerk vaart nu al zo’n 2000 jaar, zo memoreerde voorganger Nelleke Beimers de zeereis van apostel Paulus naar Italie. Dat was beslist geen vakantiecruise met die zware stormen op zee… Maar hij hield vertrouwen. Ook wij hier in De Bron steken weer van..

Lees verder

Tini Landman officieel in dienst als kosteres

Tijdens de ziekte van wijlen koster Roelof Landman werd zijn werk bij uitvaarten vanuit De Bron overgenomen door Margreeth Niessen. Zij werd hierin bijgestaan door een groepje van stoelensjouwers en kerkinrichters. Aanvullend zijn er binnen De Bron ook schoonmakers, koffieschenkers etc. Dit geheel van (blijvende) hulptroepen was op donderdagavond 1 september in de kerk aanwezig om..

Lees verder