Het aanvragen van attestaties vanwege vertrek naar de Nederlands Hervormde Kerk, de Lutherse Kerk of de Gereformeerde Kerk is niet meer nodig. Dit omdat vanaf 1 mei 2004 deze kerkgenootschappen behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ons advies: geef voor alle duidelijkheid de overgang naar één van deze kerkgenootschappen door aan het Kerkelijk Bureau. Echter, als u overgaat naar een kerkgenootschap ánders dan hierboven genoemd, wilt u dan twee weken voor vertrek uw attestatie aanvragen bij het Kerkelijk Bureau? In dat geval is een attestatie beslist nodig. Het is van groot belang dat u alle mutaties zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het Kerkelijk Bureau. Dit betreft: adreswijzigingen, geboorten, wijzigingen in gezinssituaties, overlijden, vertrek naar andere gemeenten en eventuele andere wijzigingen, zoals een ander telefoonnummer.
Help de ledenadministratie aan goede informatie, mail of bel daarvoor Ineke de Graaf – Jonker.