Vandaag preekte ds. Eygenraam (Zwolle) over de ongelovige Thomas.  Dit thema is ook verbeeld op het schilderij van Hendrick ter Bruggen (ca. 1622). Gisteren fotografeerde Renee van Riessen dit in het museum Catharijneconvent. Toeval…?

Na de viering werd het gemeenteoverleg gehouden o.l.v. dagvoorzitter Gert Jan van der Kolk. Alle financiële zaken over kerk, diaconie en ZWO werden besproken door resp. Fred Flentge, Herman Wieringa en Liselotte Schutte. Henk Steenhuis lichtte de zogeheten Plaatselijke regeling toe. Het beroepingswerk is nog druk gaande. Wilbert Heerspink kon nog geen witte rook laten zien, maar de beroepingscommissie neemt de tijd en wil zorgvuldig te werk gaan. Ten slotte het punt: hoe geven we invulling aan het samen Bron zijn? Gertjan gaf ons deze vraag mee naar huis om verder over na te denken en ook om er suggesties voor aan te leveren. Daarbij geruggesteund door ons beleidsplan 2023 waarin diverse beleidsdoelen voor de komende jaren zijn verwoord (en ook concreet uitgewerkt) over jeugd en jongeren, vernieuwing van de liturgie, aandacht voor elkaar, plek in de samenleving.
Voor foto’s zie: FOTO’S -> ALGEMEEN