Op 17 maart 1929 is de kerk van IJsselmuiden/Grafhorst geïnstitueerd. Op 25 augustus 1929 doet ds. E.W. Huising uit Harlingen zijn intrede. In die tijd wordt er gekerkt in een klein kerkgebouw “Uw Koninkrijk Kome” aan de Plasweg. Ds. Huising dient ons tot 1938. In zijn periode wordt ook een nieuwe kerk gebouwd aan de Burg. Van Engelenweg (thans het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde kerk). Op 14 december 1941 doet kandidaat F. Mul zijn intrede. Tijdens de vrijmaking (1944) is de gemeente vacant. In 1945 scheidt een gedeelte van de kerk van IJsselmuiden/Grafhorst zich af.

De verkleinde gemeente blijft actief. Op 2 september 1951 doet ds. G. Tom zijn intrede in de kerk. In zijn periode worden plannen gemaakt en uitgevoerd voor een nieuw kerkgebouw. Net voor de inwijding van het nieuwe kerkgebouw, op 2 januari 1961, overlijdt ds. Tom. Op 17 september 1961 doet ds. L. de Nood zijn intrede als plaatselijk predikant en ziekenhuispredikant. Op 4 september 1966 wordt hij opgevolgd door ds. A.J. Stolte. Hij dient de kerk tot zijn emeritaat op 1 oktober 1970. Zijn opvolger is kandidaat P.J. van Gulik die op 13 december 1970 bevestigd wordt als predikant. Hij blijft onze kerk dienen tot april 1975. Al op 10 augustus 1975 wordt zijn opvolger, kandidaat P.C. Schoeman, bevestigd. Hij dient onze gemeente ruim drie jaar en vertrekt op 19 november naar zijn vaderland Zuid-Afrika.

Na ruim een jaar vacant te zijn geweest wordt op 16 september 1979 kandidaat J.M. Brinkman bevestigd als predikant. Hij heeft bijna zes jaar in onze gemeente gewerkt wanneer hij beroepen wordt door de kerk van Arnhem en daarheen vertrekt. Intussen is, op 16 september 1984, drs. L.J. Posthumus bevestigd als predikant van onze gemeente. Hij zal als legerpredikant aan onze kerk verbonden blijven. Ds. Brinkman wordt, nadat we ruim een jaar vacant zijn geweest opgevolgd door ds. A.C. Hogenhuis uit Wetsinge/Sauwerd. Deze doet op 28 september 1986 zijn intrede. Helaas ontstaat er tussen predikant en gemeente een diepgaand verschil van inzicht over het functioneren van de predikant. Dit leidt er toe dat ds. Hogenhuis, na een periode van verlof, op 26 februari 1990 aan de kerk van Blokzijl verbonden wordt als legerpredikant.

In de jaren 88/89 worden plannen gemaakt voor uitbreiding en renovatie van ons kerkgebouw. Omdat wij in deze periode onderdak verlenen aan de Hervormde gemeente De Hoeksteen, worden deze plannen eerst aangehouden om te onderzoeken of samen (ver)bouwen mogelijk is. Begin 1990 besluit De Hoeksteen om zelf grond te kopen en daarop voorlopig een noodkerk neer te zetten. De oude plannen worden uit de ijskast gehaald en aangepast aan de actualiteit. In voorjaar/zomer van 1991 vindt de daadwerkelijke verbouwing en uitbreiding plaats. In een feestelijke kerkdienst op 25 augustus en daarna met een open huis op 31 augustus hebben we ons vernieuwde kerkgebouw, dat vanaf nu Kerkelijk centrum De Bron heet, mogen openen.

Nog voor het vertrek van ds. Hogenhuis was door de kerkenraad al een beroepingscommissie benoemd. Deze slaagt erin om ds. A.J.J. van Noord uit Kesteren voor te dragen als nieuwe predikant. Hij wordt op 15 november 1990 beroepen. Zijn bevestiging en intrede vindt plaats op 21 april 1991. Hij dienst ons maar liefst ruim 21 jaar. Op zondag 17 september 2012 neemt hij afscheid van onze gemeente in verband met het aanvaarden van het beroep door de Gereformeerde kerk van Kampen.

Op zondag 8 september 2013 vond de bevestiging en het intreden plaats van ds. Nelleke Beimers. In de loop van 2017 is De Bron totaal heringericht en kreeg een nieuwe impuls: de banken gingen er uit en maakten plaats voor stoelen, alles draaide een kwartslag, er kwam een nieuw liturgisch centrum, een stilteruimte etc. Vanaf zondag 17 september 2017 was de kerk weer volop in gebruik.

Na de herinrichting van de kerkzaal (september 2017) was de tuin aan de beurt. Dat betekende eerst veel voorbereidend denkwerk. Maar uiteindelijk ging op zaterdag 2 februari 2019 de schop de grond in. Dit onder leiding van een tuinwerkgroep met Roelof Blom als voorzitter. Veel meewerkende vrijwilligers gingen aan de slag met in het achterhoofd de uitgangspunten: een open ruimte c.q. ontmoetingsruimte; onderhoudsvriendelijk; zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige beplanting; een centrale plaats voor de olijfboom; een waterpartij die De Bron symboliseert; een uitnodigende entree tot het kerkgebouw. De tuinwerkgroep heeft de grote lijnen van het ontwerp zelf bedacht en Henk de Wilde heeft het verder geperfectioneerd. In oktober 2019 was het resultaat van de nieuwe tuin in alle compleetheid te bewonderen: functionele beplanting binnen een strak ontwerp van looppaden en rechte lijnen, goed passend bij de architectuur van ‘de blokkendeuze’. Een groene ontmoetingsruimte, een waterbron en een sfeervolle olijfboom in het centrum maken het plaatje compleet.