Onze missie

‘Leven uit de Bron’ houdt in het beluisteren en beantwoorden van het Evangelie en is te vergelijken met in- en uitademen. Dit beluisteren en beantwoorden betekent het ter harte nemen van Gods beloften en opdrachten om te leren leven in de Geest van Christus. Er is sprake van een drievoudige betrokkenheid: bij de Heer, bij elkaar als zijn volgelingen en bij het werk van de Heer in en voor de wereld. Dit drietal vormt de onvervangbare kern van de kerk.


Onze visie

De Gereformeerde Kerk IJsselmuiden-Grafhorst De Bron wil een gemeente zijn waar we, ‘leven vanuit dé Bron’, betrokken zijn op God, op elkaar en op de wereld om ons heen. Mensen voelen zich er welkom en thuis. We willen open en gastvrij zijn. We zijn een eigentijdse, veelkleurige gemeente met ruimte voor iedereen. We zijn zichtbaar en vindbaar. Onze gemeente bestaat uit positieve, actieve en betrokken gemeenteleden met een missionaire houding. Er wordt enthousiast samengewerkt, samen gesproken en naar elkaar geluisterd. Saamhorigheid staat hoog in het vaandel. Er vinden aansprekende, inspirerende speciale- en erediensten en activiteiten plaats. Daardoor is De Bron letterlijk en figuurlijk een centrale plek in ons leven.


Plannen 2019

Belangrijke aandachtspunten voor 2019 zijn evenals voorgaande jaren de eredienst, het pastoraat, het diaconaat en de jeugd. We gaan blijvend aandacht geven aan de JMG-groep, Jonge Mensen en Gezinnen en ook aan nieuwe gemeenteleden. Het organiseren van de startzondag op een locatie buiten ons kerkgebouw wordt als zeer waardevol ervaren. We gaan dat de komende jaren continueren. De taakgroep Communicatie en Publiciteit heeft in 2016 vorm gegeven aan ons vernieuwde kerkblad de NieuwsBron.
De vorm en mogelijkheden van en met communicatie is continue in beweging. Ook een goede manier om onze gemeenteleden te benaderen.
Wat is de verwachting van het huidige kerk-zijn, de eredienst en activiteiten? Ontmoeting en met elkaar in gesprek zijn is belangrijk. De catechese en het clubwerk proberen we wat meer op elkaar af te stemmen.
Dit jaar komt er een aantal vacatures. De kerkenraad komt graag in contact met gemeenteleden die mee willen denken en helpen om de kerk te besturen, om activiteiten mee helpen te organiseren en ideeën te ontwikkelen voor de toekomst. Ook het bezoeken van de wat oudere gezinnen en alleenstaanden is een dankbare activiteit. Doen we het samen, dan is het goed te doen om gemeente te zijn. Kennen we elkaar? Het blijft voor de kerkenraad een belangrijk aandachtspunt of we als gemeente van De Bron elkaar beter leren kennen.
In 2019 hopen we het proces van de naamswijziging van onze kerk af te ronden om daarmee recht te doen aan het feit dat we een PKN gemeente zijn. Ook het beleidsplan van onze kerk wordt getoetst op actualiteit en zo nodig aangepast.