Jezus heeft laten zien hoe je herkenbaar kunt zijn.  Zijn leven, opgetekend door om-standers, laat zien wie Hij is. Hij woont aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Trekt samen met Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes Galilea door om te onderrichten en zieken te genezen. Wat Hij doet wordt opgemerkt. Het nieuws verspreidt zich door Syrië. Hij roept mensenmassa op om onderscheidend te zijn. Het zout der aarde, het licht in de wereld.

Hoewel nu, na 2000 jaar, de wereld is veranderd blijft deze oproep van nu, voor ons mensen in de massa. Een oproep tot een gewillig en helder hart, het tonen van vriendelijkheid en mededogen, vol zijn van compassie, het brengen van harmonie en dit alles belangeloos. Jezus leert ons hiermee mens te kunnen zijn zoals God het bedoelt.

Als kerkelijke gemeenschap De Bron nemen wij deze oproep ter harte en willen wij deze oproep verwerkelijken in ons handelen. Wij leven van de bron en geven uit de bron omdat wij opgeroepen zijn.

Hoe wij daarbij herkenbaar willen zijn luidt:
Wij als leden van de Protestantse Gemeente De Bron maken deel uit van de wereldwijde en eeuwenoude Christelijke kerkgemeenschap. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Voor ons is het belangrijk dat wij ons geloof oefenen in woord, zang, stilte en gebed door ons open te stellen voor God en elkaar.

Wij willen dit doen met een open houding in een veelkleurige gastvrije gemeenschap.
Door te leven vanuit De Bron:
– hebben wij voldoende aandacht voor alle leeftijdsgroepen maar in het bijzonder jongeren.
– willen wij op een inspirerende en diverse wijze onze vieringen vormgeven.
– hebben wij oog voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver weg.
– hebben wij in ons kerkzijn aandacht voor duurzaamheid.
– willen wij zorgdragen voor een stabiel financieel beleid.
– willen wij een actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk gemeenteleden stimuleren.

Elke taakgroep heeft een eigen aandachtsveld en handelt naar hoe wij willen zijn.

Freddie Schutte, voorzitter