Handelingen beschrijft het ontstaan van gemeenschappen van gelovigen. Zij leefden samen, deelden bezit, zorgden voor elkaar. ‘Zij loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.’ Deze eerste navolgers van Christus vielen op door de manier waarop zij samen in het leven stonden en dit leven vorm gaven. De zegen ervan was tot buiten de gemeenschap merkbaar. Ook nu nog behoren wij als navolgers herkenbaar te zijn. Het leven is nu anders dan het leven van de eerste christelijke gemeenschappen 2000 jaar geleden. Ons leven is nu sterk georganiseerd. Denk aan onderwijs, zorg, inkomen. Toch blijft het omzien naar elkaar iets tussen mensen en is van alle tijden. Ieder mens heeft aandacht nodig om volwaardig mens te kunnen zijn zoals God het bedoelt. Als kerk ligt hier voor ons een duidelijke opdracht en als gemeenschap De Bron willen wij daarin herkenbaar zijn in de samenleving. Wij leven van de Bron en geven uit de Bron in het voetspoor van de eerste christelijke gemeenten.

Hoe wij daarbij herkenbaar willen zijn luidt:

Wij als leden van de Gereformeerde kerk De Bron IJsselmuiden-Grafhorst maken deel uit van de wereldwijde en eeuwenoude christelijke kerkgemeenschap. Wij worden geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Voor ons is het belangrijk dat wij ons geloof oefenen in woord, zang, stilte en gebed door ons open te stellen voor God en elkaar.

Wij willen dit doen met een open houding in een veelkleurige gastvrije gemeenschap. Door te leven vanuit de Bron:

  • Willen wij een actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk gemeenteleden stimuleren.
  • Hebben wij voldoende aandacht voor alle leeftijdsgroepen maar in het bij-zonder jongeren.
  • Willen wij op een inspirerende en diverse wijze onze vieringen vormgeven.
  • Hebben wij oog voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver weg.
  • Hebben wij in ons kerkzijn aandacht voor duurzaamheid.
  • Willen wij zorgdragen voor een stabiel financieel beleid.

De taakgroepen hebben elk hun eigen aandachtsveld. Het komende jaar zullen de taakgroepen hun activiteiten tegen het licht houden van wie wij willen zijn en wat wij willen doen.

Freddie Schutte, voorzitter