JE HEBT ZIJN ZEGEN. Het verhaal achter Psalm 121.
Hans Bouma, voorganger en verhaal – Gerrit Blekkenhorst, orgel.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp, aldus de dichter van Psalm 121. Wat stond hem voor ogen toen hij, met achterlating van zijn gezin daar bij Kapernaüm, samen met andere pelgrims de lange en niet ongevaarlijke reis naar Jeruzalem ondernam? In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, met als titel Je hebt zijn zegen. Een even spannend als troostrijk verhaal waaraan Gerrit Blekkenhorst muzikaal deelneemt.