Met het Bijbelse thema ‘een lichaam en vele ledematen’ (voet, oog, oor, hand enz) was gisteravond classispredikant Klaas van der Kamp op bezoek bij de grote kerkenraad. Ieder lid vertelde aan de hand van ‘een ledemaat’ over zijn/haar werk binnen De Bron. Van der Kamp bezoekt eens per vier jaar de kerken binnen zijn classis in Overijssel-Flevoland. Op de Israëlzondag van 2 oktober gaat hij bij ons voor. Een dienst in dialect. Duz doar muj bei weez’n!