“Mooi det jullie dr allemaole bin.” Dat was het thema van de dienst in streektaal met streekdomminee Klaas van der Kamp. In de prakkesoasie zei hij dat het wezenlijk is dat er in de kerk woorden van hoop klinken, van vertrouwen. Het gaat om de belofte: ‘Ik zal oe dr deurheene halen’. Bij dat alles is de hoop de motor van het leven! Van der Kamp had van thuis een kunstwerk meegenomen. Een schilderij met vissen, op een ondergrond van krassen. Huh? Krassen? Maar dat is toch helemaal niet mooi? Wellicht. Maar het gaat er juist voor ons als gelovigen om dat we kijkend naar de krassen er toch iets deugdelijks van maken dat past bij de beloften van God. Zie foto’s: FOTO’S -> DIENSTEN