Een rode draad: Rachab uit Jericho hielp de vreemdelingen door een koord uit haar raam te hangen. Dat paste bij haar. Rachab betekent immers ‘breed, wijd, groot’. Ofwel ruim zijn, of open. Ruimte bieden aan de ander. Daarom had voorganger Gerda Keijzer een rood koord in de kerk aangebracht, als teken om elkaar te helpen. Samenwerken en verbinden. “Daar gaat het om”, zo verkondigde zij in haar overdenking. “Want onze muren in Nederland zijn voor de buitenstaanders ook dik. Net als het Jericho waar Rachab woonde. Een onneembare vesting. Om daarmee vreemden op afstand te houden? Hoe gaan wij om met vluchtelingen? U en ik? Bieden wij, net als Rachab, ruimte aan de ander, als rode draad in onze samenleving? Laten wij het rode koord ook maar buiten het raam hangen!” Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN