De S van Samaritaan. Vandaag na de dienst geen koffie. En in de dienst geen bloemen. Beide waarschijnlijk ten gevolge van miscommunicatie. Het kan verkeren. Overigens komen er alsnog bloemen en die gaan deze week naar Wil Reenders, de lector van vandaag. Een andere goedmaker was dat we van voorganger De Jong uit Kampen allemaal de letter S meekregen. Het is tenslotte Sinterklaastijd. Maar hij bedoelde niet de S van Sinterklaas, maar de S van (de barmhartige) Samaritaan. En die mogen we bij name noemen. Samaritaan! Om het persoonlijk te maken. Het mag ons er aan herinneren dat deze Samaritaan staat voor hulp aan de gewonde, de dakloze of de vluchteling. Maar in z’n algemeenheid ook voor Verbinding en voor Eleos, ofwel barmhartigheid. Dus ja, een S in de schoen was eigenlijk de bedoeling, maar in dit geval is een E toch ook betekenisvol?