Zondag 27 oktober

Naam:Zesde zondag van de herfst
Kleur:groen  
     
Morgendienst
Aanvang:09.30 uur 
Predikant:Ds. D.J. Lagerweij 
uit:Zwolle 
     
Organist:K. van Wijngaarden
Bijz.:geen
    
     
Ouderling v. D.:Lammy Koers 
Ouderling afk.:Jan Vrieswijk 
Diaken:Jan Rave 
Diaken:Jan Jaap Scholing 
  
Kinderkring groep 1234:Liejanne Wierenga 
Kinderkring groep 5678:Veronique Brink 
Crèche:Linda Zwanepol 
 :Tessa Lodewijk 
Lector:Henny Snel
Beamist:Gertina Rave
  
     
Collecten van de zondag
Eerste:Activiteiten t.b.v. tehuizen
Tweede:Diaconie
Deur:Onderhoud kerkgebouw