Op de interkerkelijke V&T-avond over ‘duurzaam geloven’ van 7 februari jl. in de Broederkerk te Kampen waren twee leden van De Groene Bron aanwezig. Hierbij hun bevindingen.
Spreker was Jaap Dekker, die zich als theoloog heeft toegelegd op theologische ecologie. Hij heeft daarvoor een leerstoel opgezet in Kampen en Utrecht en is praktisch actief binnen de internationale organisatie A Rocha. Dit betekent dat hij zich veel bezig houdt, les geeft over en heel boeiend kan vertellen over de relatie tussen geloven en de schepping.

A Rocha
A Rocha is ooit begonnen in Portugal en is nu in twintig landen op verschillende continenten actief. Zo wordt in Oost-Afrika gewerkt aan bosaanplant, in Canada aan schone rivieren en in Tsjechië aan bevordering van de vogelstand. In Nederland adopteren lokale werkgroepen van A Rocha soms een natuurgebied wat ze samen beheren en onderhouden. Andere groepen organiseren verwonderwandelingen. Ook in Zwolle is een werkgroep actief waar ook enkele Kampenaren aan meedoen. 
Het logo van A Rocha is de ooievaar. Deze mooie vogel staat in de Bijbel voor de trouwe, omdat hij elk jaar weer terugkeert op zijn nest. In Jeremia 8:7 staat: De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer.

Mens en schepping
Ds. Dekker noemde veel voorbeelden over wat de Bijbel zegt over de mens en de schepping, onder andere uit Genesis, Psalmen en de Profeten. Wat ons nog bij is gebleven is dat hij niet de mens, maar de Sabbat de kroon op de schepping noemde. De mens is onderdeel van de schepping. Het verbond na de zondvloed was niet alleen met Noach, maar met de hele schepping met als teken de regenboog. God is gericht op de heelheid van en gerechtigheid voor de hele schepping. Verschillende profeten wezen op de gevolgen van de zonde voor de schepping. En nu, in onze huidige tijd, zien we dat veel van de prachtige schepping verdwenen is of verdwijnt door ons. Het lijkt soms uitzichtloos.
Veel planten- en diersoorten zijn verdwenen of hebben het moeilijk doordat de mens de natuur beïnvloedt en vervuilt. Een voorbeeld in onze omgeving is de grutto, die erg achteruit is gegaan door het veranderde beheer van gras- en hooilanden (droger, minder soorten, vaker maaien etc.). 

Altijd hoop
Je zou kunnen denken, zoals veel mensen, dit komt nooit meer goed, de situatie is uitzichtloos. Toch houden wij als gelovigen altijd hoop. Ds. Dekker vertelde het verhaal van Jeremia die, terwijl hij in de gevangenis zat, de opdracht kreeg om een stuk land te kopen. In een situatie met menselijkerwijs weinig tot geen hoop, deed hij wat gevraagd werd. Uiteindelijk werd het stuk grond dat hij had gekocht een vruchtbaar en kostbaar stuk land. Met andere woorden, er is altijd hoop op verbetering, hoe uitzichtloos de situatie ons ook lijkt. Belangrijk daarbij is dat we doen wat God ons heeft gevraagd: zuinig zijn en goed zorgen voor Zijn schepping.

Praktische tips
Ten slotte werden ook allerlei tips gegeven voor het praktisch maken van duurzaam geloven:
·         Bewust en zorgvuldig afval scheiden. Hiermee eer je de Schepper.
·         In je tuin tegels er uit en planten er in; goed voor dieren en de lokale waterhuishuiding.
·         Koop en vraag naar biologische en ecologische producten in de supermarkt.
·         Koop zo veel mogelijk lokaal geproduceerde producten – scheelt de milieubelasting van het transport
·         Groei met elkaar toe naar een deelmaatschappij, bijvoorbeeld een app-groep voor delen van gereedschap.
Wil je meer weten over deze boeiende avond: vraag Frederiek Boeve of Willem Legemaat. Of bezoek eens de website van A Rocha: Home – Nederland | A RochaNederland | A Rocha