Op 7 februari jl. werd in de Kamper Broederkerk een interkerkelijke avond gehouden over ‘duurzaam geloven’. Een aantal leden van werkgroep De Groene Bron waren hierbij aanwezig. Hun bevindingen staan hier onder.

Duurzaam geloven
Zoals in de Nieuwsbron van maart al was aangekondigd vertellen we nu wat meer over de V&T avond over duurzaam geloven. Deze interkerkelijke avond werd op 7 februari gehouden in de Broederkerk in Kampen en twee leden van de Groene Bron zijn daar bij geweest.
Uitgenodigd spreker was Jaap Dekker, die zich als theoloog heeft toegelegd op theologische ecologie. Hij heeft daarvoor een leerstoel opgezet in Kampen en Utrecht en is praktisch actief binnen de internationale organisatie A Rocha. Dit betekent dat hij zich veel bezig houdt, les geeft over en heel boeiend kan vertellen over de relatie tussen geloven en de schepping.
A Rocha is ooit begonnen in Portugal en nu in 20 landen op verschillende continenten actief. Zo wordt in Oost Afrika gewerkt aan bosaanplant, in Canada aan schone rivieren en in Tsjechië aan bevordering van de vogelstand. In Nederland adopteren lokale werkgroepen van A Rocha soms een natuurgebied wat ze samen beheren en onderhouden. Andere groepen organiseren verwonderwandelingen. Ook in Zwolle is een werkgroep actief waar ook enkele Kampenaren aan meedoen.
Ds. Dekker noemde veel voorbeelden over wat de bijbel zegt over de mens en de schepping, o.a. uit Genesis, Psalmen en de Profeten. Wat ons nog bij is gebleven is dat hij niet de mens maar de Sabbat de kroon op de schepping noemde. De mens is onderdeel van de schepping. Het verbond na de zondvloed was niet alleen met Noach maar met de hele schepping met als teken de regenboog.
God is gericht op de heelheid van en gerechtigheid voor de hele schepping. Verschillende profeten wezen op de gevolgen van de zonde voor de schepping. En nu, in onze huidige tijd, zien we dat veel van de prachtige schepping verdwenen is of verdwijnt door ons. Het lijkt soms uitzichtloos.
Veel planten- en -diersoorten zijn verdwenen of hebben het moeilijk doordat de mens de natuur beïnvloedt en vervuilt. Een voorbeeld in onze omgeving is de grutto, die erg achteruit is gegaan door het veranderde beheer van gras- en hooilanden (droger, minder soorten, vaker maaien etc.).
Je zou kunnen denken, zoals veel mensen, dit komt nooit meer goed, de situatie is uitzichtloos. Toch houden wij als gelovigen altijd hoop. Ds. Dekker vertelde het verhaal van Jeremia die, terwijl hij in de gevangenis zat, de opdracht kreeg om een stuk land te kopen. In een situatie met menselijkerwijs weinig tot geen hoop, deed hij wat gevraagd werd. Uiteindelijk werd het stuk grond wat hij had gekocht een vruchtbaar en kostbaar stuk land. Met andere woorden, er is altijd hoop op verbetering, hoe uitzichtloos de situatie ons ook lijkt. Belangrijk daarbij is dat we doen wat God ons heeft gevraagd, zuinig zijn en goed zorgen voor Zijn schepping.
Tenslotte werden ook allerlei tips gegeven voor het praktisch maken van duurzaam geloven. Voorbeelden zijn:
• Bewust en zorgvuldig afval scheiden. Hiermee eer je de Schepper.
• In je tuin tegels er uit en planten er in; goed voor dieren en de lokale waterhuishuiding.
• Koop en vraag naar biologische en ecologische producten in de supermarkt.
Het logo van A Rocha is de ooievaar. Deze mooie vogel staat in de bijbel voor de trouwe omdat hij elk jaar weer terugkeert op zijn nest. In Jeremia 8 : 7 staat daarover: De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer.

• Koop zo veel mogelijk lokaal geproduceerde producten – scheelt de milieubelasting van het transport
• Groei met elkaar toe naar een deelmaatschappij, bijv. een app groep voor delen van gereedschap.
Wil je meer weten over deze boeiende avond: vraag Frederiek Boeve of Willem Legemaat. Of bezoek eens de website van A Rocha: Home – Nederland | A RochaNederland | A Rocha