Collecte ZWO op zondag 12 december.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen. Maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen.
Uw bijdrage kunt u overmaken naar rek. nr. NL 30 RABO 0321 42 11 40 t.n.v. ZWO De Bron.
Wilt u erbij vermelden dat het gaat om de collecte van zondag 12 december 2021?
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Namens de ZWO alvast hartelijk dank!