HALLELUJA! Paaszondag in De Bron: “Wij vieren ’t feest van Pasen weer, en brengen alle lof en eer aan onze opgestane Heer. Halleluja!”. Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN