Vorming & Toerusting organiseert een excursie naar de kloosterkerk Windesheim op zaterdagmiddag 23 maart.
Dhr. Verweij zal ons inwijden in de Moderne Devotie en de plek die de IJsselstreek innam in de kerkgeschiedenis.
Opgave is belangrijk, ook met het oog op het vervoer. Dat kan bij Greetje Duitman.