De biddagdienst van woensdag 9 maart jl. was een viering van gebed voor gewas en arbeid en in alles om vrede… vrede voor deze wereld, vrede voor de Oekraïne.

Bloemschikking in blauw en geel
De bloemschikking liet een tak zien in de vorm van een V (staat voor: vrede, veiligheid en
verbondenheid). De tak was omwikkeld met klimop als teken van trouw. Bovenin flesjes met blauwe druifjes. Blauw staat voor de kleur van de lucht in Oekraïne. Onderaan flesjes met gele tulpen. Geel staat voor de graanvelden, zonnebloemvelden en koolzaadvelden in Oekraïne. De kleine vaasjes in een kring eromheen verbeeldden het saamhorigheidsgevoel. Onderop lag een bos graan met een broodje. In de hal was er een biddagtafel gemaakt met allerlei attributen voor het zaaien.

Taakgroep eredienst
De dienst was voorbereid door de taakgroep eredienst. Diverse leden kregen het woord en legden uit hoe zij aankijken tegen begrippen als stilte, bidden, wijsheid.

Samenwerkende kerken voor Oekraïne
De werkgroep ZWO deed bij monde van de predikant verslag van hun vergadering van maandag jl. met andere kerken in IJsselmuiden om samen te werken voor de hulp aan Oekraïne:
“De hele dag gaat het op het nieuws nergens anders over, continu is het in ieders gedachten: de vreselijke oorlog in Oekraïne. Miljoenen mensen zijn en gaan op de vlucht. Weg van het geweld, maar ook weg van hun vertrouwde thuis, familie en vrienden.
Stelt u zich eens voor dat u hier de kerk uitloopt in de richting van de katholieke kerk. Het is hier om de hoek, dus dichtbij. In de pastorie van deze kerk worden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Wij noemen het heel specifiek ‘de eerste vluchtelingen’, want zoals het er nu naar uit ziet zullen er nog heel veel meer komen. Deze eerste groep vluchtelingen is hier gekomen via contacten van De Hoeksteen. Deze zusterkerk had al contacten met drie kerken in Oekraïne voordat de oorlog uitbrak.
Afgelopen week werd de ZWO benaderd door de Goede Herderkerk. Samen met de kerken in IJsselmuiden wilden zij graag onderzoeken wat onze mogelijkheden zijn om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Dit overleg vond afgelopen maandag plaats. De Bron was hier aanwezig net als de Dorpskerk, de Goede Herderkerk en De Hoeksteen. Tijdens dit overleg vertelde Marleen, die nauw betrokken is bij De Hoeksteen, wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd. Toen de oorlog uitbrak was er al snel contact met de drie Oekraïense kerken die De Hoeksteen al een tijd ondersteund. 
De eerste kerk vroeg afgelopen week al of er mensen konden worden opgevangen. De Hoeksteen besloot hieraan mee te werken en reed afgelopen week naar de Poolse grens om daar een groep van ongeveer 19 vluchtelingen op te halen. Momenteel hebben deze drie volwassenen en 16 kinderen onderdak in de pastorie van de katholieke kerk. Dit verblijf is nu nog zonder kosten door alle producten die worden geschonken, maar in de toekomst zal dit mogelijk wel gefinancierd moeten worden. Daarnaast komt er vanuit deze Oekraïense kerk aanstaande zaterdag een nieuwe bus met vluchtelingen. Hoeveel er dat zullen zijn, is op dit moment onduidelijk. Deze mensen worden opgevangen op een nader te bepalen plek, waar De Hoeksteen nu heel hard mee bezig is.
De tweede Oekraïense kerk waarmee De Hoeksteen contact heeft, ligt op de vluchtroute van Kiev naar Roemenië. Van hen kwam de hulpvraag voor houdbare producten, matrassen en lakens. Deze kerk vangt namelijk elke nacht tweehonderd vluchtelingen op. De derde Oekraïense kerk ligt meer in het westen van het land en heeft op dit moment nog geen hulp nodig.
Samen met de kerken in IJsselmuiden zullen wij de komende week gaan onderzoeken óf en hóe we De Hoeksteen hierin kunnen ondersteunen. Hetzij in opvang, producten, financiering etc. Die plannen moeten gemaakt worden, want het zijn complexe vraagstukken. Mocht de situatie zich voordoen dat aan ons ook wordt gevraagd om vluchtelingen op te vangen, dan willen wij u als ZWO vragen om alvast eens na te denken of u gastgezin kunt en wilt zijn. Het gaat om een korte periode, tót het moment dat deze vluchtelingen een definitieve opvangplek hebben. De zaken rondom deze noodopvang proberen wij komende week duidelijk te krijgen en naar u te communiceren. Dat zal ook gaan over hóe u zich hiervoor op kunt geven. Alvast heel hartelijk dank!”