Zondag 7 april a.s. bent u van harte welkom op het gemeente-overleg. Dit vindt plaats NA de gebruikelijke zondagse viering (van 9.30 uur) en begint om 11.15 uur. Inloop vanaf 10.45 uur met koffie. De vergaderstukken heeft u in een eerder stadium al ontvangen. Heeft u daarover een of meerdere vragen? Mail deze dan vooraf naar onze scriba: scriba@debronijsselmuiden.nl