Op dinsdagavond 18 mei jl. werd het gemeenteberaad van De Bron gehouden. De leden van de kleine kerkenraad waren fysiek aanwezig, terwijl er 33 gemeenteleden digitaal deelnamen. Voorzitter Freddie Schutte blikte uitgebreid terug op het afgelopen jaar en constateerde dat er ondanks de corona toch veel verbindende activiteiten door allerlei gemeenteleden zijn georganiseerd. Hulde! Fred Flentge en Arjen van der Vinne bespraken de financiële stukken. We zijn dankbaar dat we er ook wat dat betreft goed voor staan. Ook werd deze avond goedkeuring gegeven aan het voorstel om de apparatuur voor Dienst in Beeld verder uit te breiden. De avond werd afgesloten door dominee Nelleke Beimers en door zang van Mies, Fred en Arjen.