Op pagina 9 van de huidige NieuwsBron heeft u kunnen lezen over het gemeenteberaad van maandag 20 november. Dit beraad is vanwege onvoorziene omstandigheden verplaatst naar dinsdag 28 november a.s. Aanvang 19.30 uur in De Bron. Gepaard gaande aan deze latere datum zijn ook de benodigde stukken iets later beschikbaar dan eerder aangegeven. Graag tot ziens op DINSDAG 28 NOVEMBER.