Op dinsdagmorgen 14 en 21 februari is er opnieuw een sessie “Met Kierkegaard denken over de liefde 9.30-11.30 uur in De Bron IJsselmuiden o.l.v. Renee van Riessen en Nelleke Beimers. Er is nog ruimte om hieraan deel te nemen.
Liefde is een van de grote thema’s in het werk van de christelijke filosoof en schrijver Søren Kierkegaard (1813-1855). In 1847 publiceerde hij er een boek over: Daden van liefde. Of, in meer recente vertaling: Wat de liefde doet (Budel 2007). Voor Kierkegaard is liefde dus niet in de eerste plaats een emotie. Hij richt zich op het handelen, op dat wat de liefde doet. Wat is nu eigenlijk een daad van liefde?
Deze korte cursus is een kennismaking met Kierkegaards denken over liefde. We lezen en interpreteren gezamenlijk teksten uit bovengenoemd boek (teksten zijn bij aanvang beschikbaar). Langs die weg maken we ook kennis met Søren Kierkegaard zelf: hoe wilde hij christen zijn? En waarom was liefde voor hem zo belangrijk? Bijdrage: €7,50. Contactpersoon: Greetje Duitman, greetjeduitman@hotmail.com tel. 038-3446373.