Zondag 31 oktober a.s. is het ‘Hervormingsdag’. Op die datum in 1517 timmerde de Duitse monnik Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg om zijn bezorgdheid over de corruptie binnen de Rooms-Katholieke kerk te uiten. 

Aflaten
Luther was zeer sceptisch over zogeheten ‘aflaten’ die mensen van de kerk konden kopen om zichzelf vrij te stellen van boetedoening voor hun zonden. Luther zag dit als een manier om God ‘om te kopen’ en noemde de praktijk hebzuchtig en corrupt. In plaats daarvan predikte Luther dat verlossing niet verdiend kan worden met goede werken, omdat het een gratis geschenk is van God als je gelooft in Jezus. Ook geloofde Luther dat de Bijbel de enige bron van Gods kennis was, en niet kerkelijke tradities of pauselijke decreten. 

PKN
De dag dat Luther zijn stellingen in de deur spijkerde was het begin van de afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk, oftewel de Protestantse Reformatie. Daarom wordt 31 oktober dus ‘Reformatiedag’ ofwel ‘Hervormingsdag’ genoemd. Als die er niet zou zijn geweest, dan zouden de Hervormde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Lutherse Kerk en al die andere christelijke kerken, niet bestaan hebben. De PKN dus ook niet. Niettemin is Hervormingsdag toch altijd nog het begin van een scheiding in de kerk die vandaag de dag nog altijd zichtbaar is…

Gods Woord centraal
Op Hervormingsdag wordt óók herdacht dat de Bijbel als woord van God weer centraal kwam te staan. Maarten Luther schreef namelijk niet alleen zijn 95 stellingen, hij vertaalde de Bijbel ook naar het Duits. Hij vond dat iedereen het woord van God zelf moest kunnen lezen. In Nederland kregen we onze eigen vertaling: de Statenvertaling. Later volgden diverse nieuwe en modernere vertalingen.

Momenteel is de NBV21, de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling, actueel.