De huurbedragen zijn per dagdeel zijn per 01-08-2019 als volgt:

Zaal:Leden en Christelijke/Kerkelijke organisaties waar leden deel van uitmaken:Niet-leden en niet-Christelijke/Kerkelijke organisaties
(na instemming van de koster):
Kerkzaal
– 1/4 – 1/10
– 1/10 – 1/4

€ 88
€ 120

€ 132
€ 182
Clubzaal€ 23€ 35
Tamboerijn€ 23€ 35
Consistorie€ 23€ 35
Oase€ 34€ 48
Hal€ 34€ 48

NB. Onder ‘dagdeel’ wordt de volgende tijdsindeling verstaan:
Ochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur
Middag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Avond van 19.00 uur tot 23.00 uur

En verder:
– Met (aspirant) huurders wordt een huurprijs afgesproken voor maximaal 1 jaar.
– Vanaf 01-01-2015 worden de huren eens per 2 jaar met een percentage van 5% verhoogd steeds per 1/8.
– Ingeval van rouw- en trouwdiensten van kerkleden van De Bron wordt geen huur in verband met het gebruik van de (kerk)zalen in rekening gebracht.
– In geval van rouw- en trouwdiensten van niet-kerkleden van De Bron worden de volgende tarieven gehanteerd wat betreft de inzet van:
—– • Koster € 27,50 per uur
—– • Ondersteuning koster € 10,00 per uur
—– • Organist € 25,00 (eenmalig)
—– • Predikant € 52,50 per uur
– De predikant informeert de koster over het aantal ingezette uren. De koster stelt na afloop van de rouw- of trouwdienst een factuur op.
– Rouw- en trouwdiensten niet-kerkleden: geen collecte.
– Jubilea: geen collecte of anders dat de jubilaris hieraan een eigen bestemming geeft.
– Trouwdiensten kerkleden (in de Bron): collecte bestemd voor de kerk.
– Rouwdiensten kerkleden: geen collecte.
– Het zelf meenemen en gebruiken van eten en drinken is niet toegestaan.