Zondag 4 februari a.s. is er weer een inzameling voor de voedselbank. Dit is de laatste voor deze periode. De voedselbank vraagt deze keer om rollen beschuit mee te nemen. Zie hiervoor ook de NieuwsBron. Neemt u ook wat mee? Alvast hartelijk bedankt!