In week 35 en 36 is er een landelijke inzamelingsactie gepland bij de vestigingen van Albert Heijn in Nederland; de inzameling komt ten goede aan de (lokale) Voedselbank.
In Kampen doen alle 3 de vestigingen van Albert Heijn mee. 
Dit betekent dat onze Voedselbank weer artikelen mag inzamelen in en bij de betrokken winkels.
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september a.s. gaan wij dus weer flyeren in de genoemde winkels en hopen we weer veel artikelen te mogen inzamelen.
Om deze actie te laten slagen hebben we vrijwilligers nodig; het zou fijn zijn wanneer er per tijdsblok in iedere winkel 3 mensen zouden kunnen zijn. Bij dezen de vraag aan u of u wilt/kunt meewerken aan deze actie.
Wilt u (via de mail) aan mij doorgeven of u beschikbaar bent? Als het aan de orde is mag u een voorkeur voor tijd en supermarkt opgeven.  De tijden hebben wij als volgt ingedeeld:

                                        Ploeg 1                       Ploeg 2                         Ploeg 3
Vrijdag   (10 sept.)         9.00 – 13.00             13.00 – 17.00              17.00 – 20.00
Zaterdag  (11 sept.)       9.00 – 12.00             12.00 – 15.00              15.00 – 18.00

We zijn blij dat de ontwikkelingen rond Corona zo zijn dat we nu weer de gelegenheid krijgen te mogen inzamelen zonder allerlei verplichte beschermende middelen. Wel willen we ons houden aan de (dan) geldende regels. Ook zullen er beschermende middelen aanwezig zijn voor hen die zich daar prettiger bij voelen.

Ik hoor graag van u.
Namens de Voedselbank Kampen tekent met vriendelijke groet, 
Erwin van Wijnen
e-mail: erwin@vanwijnenweb.nl
GSM: 06 43 05 96 42