Hoe te denken over de ziel vanuit filosofisch en religieus (christelijk) perspectief? Daarover spreekt ons Bronlid Renée van Riessen op dinsdagavond 17 mei a.s. in De Bron. Aanvang 20.00 uur.
Renée werkte als godsdienstfilosoof bij de Theologische Universiteit Kampen en later bij de PThU in Groningen en schreef een boek over de ziel dat veel belangstelling kreeg: De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs (Amsterdam 2013). 
In religieuze teksten kom je vaak het woord ‘ziel’ tegen. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Psalmtekst: ” Loof de Here mijn ziel!” En vroeger werden leden van een kerkelijke gemeente of parochie wel aangeduid als ‘zielen’. Maar wat wordt hier nu precies mee gezegd? De ziel is immers onzichtbaar en haar bestaan is niet te bewijzen. Sommige mensen denken dat het begrip ‘ziel’ dan maar beter afgeschaft kan worden. Anderen denken dat er dan iets waardevols verloren gaat. Want ‘ziel’ is ook het woord waarmee we het meest innerlijke in onszelf aanduiden. Denk aan de uitdrukking: “je hebt me op mijn ziel getrapt”.