Vanmiddag (11 december) hebben wij de kerstattenties voor de bewoners van de tehuizen gemaakt!