Dát was het thema van de afscheidsdienst van ds. Nelleke Beimers op zondag 11 december jl. De lector las het voor uit Jesaja 43: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’
In haar overdenking zei Nelleke er het volgende over: “Kijk niet om. Focus je op de toekomst; op nieuwe mogelijkheden. God geeft ze. Laat het toe; in je hart. Dat deed Zacharias ook. Het onmogelijke kan mogelijk worden. Het ongedachte wordt werkelijkheid. Open je hart. Jezus zal ons dan het gezicht van God laten zien. Johannes de Doper liet de hoop in Christus binnenkomen; onze Redder.
In kloosters klinkt vaak het lied Benedictus: een stralend Licht zal opgaan. Voor hen die in het donker zitten. Maar ook voor ons allemaal. Laten ook wij onze dag met dit lied beginnen. En dan pas de krant lezen en al het andere doen…
Wij wonen hier aan de prachtige rivier de IJssel. Als ik haar schittering zie en de vaak prachtige wolkenluchten erboven, dan denk ik: God is great! Ik lees eigenlijk de IJssel als een Bijbel. Ook door de schepen die haar bevaren; en door de namen die ze hebben. Zoals “Spes”, ofwel “Hoop”. ‘Vrijhouden’ staat er bij de ligplaats van Spes. En als het schip van Spes weg is, ja, dan vaart de hoop ook even weg. Maar toch: ‘vrijhouden’! Dát moeten we doen voor de hoop. En dat doen wij ook hier in De Bron, als ‘gereserveerde’ plek. Daar moeten we tijd voor maken en vrijhouden. Dan bidden wij;
we zetten onze ziel op een kier. Als je dat doen, dan ga je het merken: God begint iets nieuws!”