Op donderdag 30 november a.s. is er van 10 tot half 12 weer ’n bakkie in De Bron. Even eruit voor gezelligheid en een luisterend oor. Er is koffie, thee en iets lekkers. En neem gerust ‘es iemand mee.
Iedereen is hartelijk welkom!