Samen opstaan en opnieuw beginnen. Dat was het centrale thema in de overdenking van vandaag 4 februari). Beginnen aan veranderingen in onszelf. Maar, afgaande op de vele ingediende gebedsintenties, ook beginnen aan veranderingen om ons heen: door hulp te bieden aan de zieke buurvrouw, de situatie in Moldavië, voor de leerkrachten van De Groenling, voor de familie… etc etc.