Negen kinderen stapten vandaag (18 juni) over: van de basisschool naar het voortgezet onderwijs; en van de kinderkring naar het kerkontbEIt. Een nieuwe en misschien spannende reis dus. Het thema van de dienst was dan ook ‘Ik ga op reis en ik neem mee….’. Voor de een is dat wat meer dan voor de ander. En soms reis je solo, een andere keer in groepsverband. “Maar hoe je ook op reis gaat”, zo eindigde voorganger ds Nelleke Beimers haar overdenking: “Je bent nooit helemaal alleen!”. Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN