Tijdens de dienst op Paasmorgen is de nieuwe paaskaars door de diaken binnengedragen. Hierop staat De Ark van Noach afgebeeld. Volgens Genesis 6-9 was dit het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden. Het is het bekende verhaal uit de Bijbel over God die een verbond sluit met de mensheid en alle levende wezens. God beschouwt de mensen ook als Zijn bondgenoten. Het bewijs van Zijn trouw zien we in de regenboog. Zoals voor Noach de olijftak het teken was voor een nieuw begin, zo hebben wij op Pasen hét Teken ontvangen. Voor foto’s zie: FOTO’S -> ALGEMEEN