“Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij. Hij rijdt op een ezel, gezegend is Hij. Hosanna, hosanna.” Zo zongen we vandaag, 2 april, tijdens de viering van Palmpasen. Een mooi zangritme voor de kinderen die door de kerk liepen met de door hen versierde Palmpasenstokken. “Hosanna, hosanna, nu nadert de stoet. Wij komen met palmen Hem blij tegemoet.” Voor foto’s zie: FOTO’S -> DIENSTEN