Weer een fysieke dienst in De Bron. Een Pinksterdienst! Met een symbolisch bloemstuk: vlammen en vuur. En ook Vader, Zoon en Heilige Geest.