In NieuwsBron 103 staat op pagina 9 een fout in het gedicht. De juiste tekst is als volgt:

Gebed om vrede uit Taizé.

God van liefde,
wij zijn in verwarring
om alle geweld in de wereld
en vandaag in het bijzonder
vanwege de oorlogshandelingen in Oekraïne.

Help ons in solidariteit verbonden te blijven
met allen die lijden en die van huis en haard verdreven
leven in angst en vrees.

Geef kracht en hoop aan allen die
in dit land en op de wereld die U zo liefhebt,
eraan werken dat onderdrukking en geweld
plaats maken voor recht en vrede.

Zend Uw heilige Geest, uw Geest van vrede,
opdat zij werkt in het hart
van al wie verantwoordelijkheid dragen
in het groot en in het klein.

In Jezus’ Naam, Amen.

Gebed van Frère Alois, prior van Taizé (Fr.)