Ds. Aalbersberg-van Loon memoreerde op deze zondag van 3 september dat het vandaag Scheppingszondag is. En dat hier veel woorden aan te besteden zijn, veel goede plannen om het tij te keren, en dat we in een enthousiaste bui soms bergen willen verzetten….

Zelf heeft ze in haar agenda een inlegger met een spreuk van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu die haar elke dag weer inspireert:

Doe je kleine stukje goed,
daar waar je bent.
Die kleine stukjes zullen de wereld overrompelen!