De Sobere Maaltijd komt dit jaar te vervallen wegens te weinig aanmeldingen